Formularz wypisania się
z newslettera NOWA OCTAVIA

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera podaj adres email, na który dostałaś/-eś wiadomość.


Cofnięcie zgody na wysyłkę powyższego newslettera pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niniejszy formularz cofnięcia zgody dotyczy zgód odbieranych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do wysyłki newslettera.

Jeżeli udzieliłeś nam dodatkowych zgód na marketing w przyszłości możesz je cofnąć tutaj lub udzieliłeś swoich zgód bezpośrednio innym podmiotom oferującym produkty lub usługi marki ŠKODA bądź powiązane z marką, niezależnie od zgód zbieranych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., cofnięcie zgody z wykorzystaniem niniejszego formularza nie oznacza cofnięcia powyższych zgód.

Obowiązek informacyjny


Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu wysyłki newslettera, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem newslettera. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Administratorem Twoich danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP), adres email: daneosobowe@vw-group.pl.

Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c i f RODO).


Zobacz więcej informacji